ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนทรัพย์ และสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่น้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิต

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก (Aerofluid Training Center) นำโดย ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบเงินสมทบทุนสนับสนุน พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่น้องๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานีข่าวที่เกี่ยวข้อง