ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนทรัพย์ และสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่น้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิต มอบทุนทรัพย์ และสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่น้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิต
เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก (Aerofluid Training Center) นำโดยดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบเงินสมทบทุนสนับสนุน

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนนักบุญยอเซฟอุปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา โรงเรียนนักบุญยอเซฟอุปถัมภ์
ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี

แอโรฟลูอิดร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ แอโรฟลูอิดร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์
ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก (Aerofluid Training Center) นำโดย ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล พร้อมตัวแทนพนักงาน นำเงินที่ได้จากผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงรุกสำหรับระบบไฮดรอลิค

แอโรฟลูอิดมอบทุนการศึกษา โรงเรียนนักบุญยอเซฟอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2 แอโรฟลูอิดมอบทุนการศึกษา โรงเรียนนักบุญยอเซฟอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2
ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี

แอโรฟลูอิดร่วมสมทบทุน สนับบสนุนน้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิต ครั้งที่ 2 แอโรฟลูอิดร่วมสมทบทุน สนับบสนุนน้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิต ครั้งที่ 2
เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก (Aerofluid Training Center) นำโดย ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานบริหาร


Pages: 1 All