วิจัยและฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขของชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกส์ (ปั๊ม, แบริ่ง, วาล์ว)

ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก เล้งเห็นความสำคัญของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ จึงเปิดคอร์สอบรม หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขของชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกส์ (ปั๊ม, แบริ่ง, วาล์ว) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาถึงรากสาเหตุการชำรุดของ (ปั๊ม, แบริ่ง, วาล์ว โดยมี รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ที่ปรึกษา Lab Oil Service บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เป็นวิทยากร ณ จ.ปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง