วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักการทำงาน และการใช้งานปั๊มไฮดรอลิกส์
Principles and Application of the Pump Hydraulic

รหัส : OA-108
วันที่จัดอบรม : 29-30 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกเชิงรุก

วิทยากร

คุณสมเกียรติ เอมแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิกส์

  เวลาและสถานที่ฝึกอบรม  
  จำนวน 2 วัน เวลา 8.30-16.00 .  ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก  

  จำนวนผู้เข้าอบรม 

  รับจำนวน 15 คน/รุ่น 

  ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

  * สมาชิก ลด 10%

  (ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


  ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อการอบรม

1.เคล็ดลับการเลือกใช้ และการใช้งานปั๊ม Bosch Rexroth, Sauer Danfoss Dalkin แต่ละประเภท

2.รูปแบบกลไกการสึกหรอ และการเสื่ิอมสภาพของปั๊ม Bosch Rexroth, Sauer Danfoss Dalkin

3.หลักการบำรุงรักษาแผนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ และลดทุนต้นของการบำรุงรักษาให้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด

4.การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของปั๊มไฮดรอลิค

5.เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะการชำรุดสึกหรอของปั๊มไฮดรอลิคเพื่อปรับปรุงระบบ

6.หลักการทดสอบปั๊มไฮดรอลิคหลังจากการโอเวอร์ฮอล
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน