ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น)
เข้าเยี่ยมชมบริษัทแอโรฟลูอิด จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับการรับรองคณะท่านอาจารย์ในส่วนงาน
ระบบไฮดรอลิกส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง