ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

12 สิงหา มหาราชินี  กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โดยมีท่าน ดร.กฤษดา  อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริษัท  ได้เป็นประธานกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 83 พรรษา
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
webmon2.jpg
ข่าวที่เกี่ยวข้อง