ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันกีฬา The Aerodian Game ครั้งที่2

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด  ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจแจ่มใส  นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง  อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกหน่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในองค์กร
sport_2.jpg
sport_1.jpg
ข่าวที่เกี่ยวข้อง