ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่3

        นับเป็นหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือกับกิจกรรม ของโครงการฯ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
       บริษัทฯเริ่มเข้าสู่โครงการในระดับที่3 และมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายของโครงการและข้อกำหนดต่างๆ ของระบบบริหารการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต  มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง