ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


แอโรฟลูอิด ได้รับการรับรองระบบมาตราฐานสากล ISO 14001 : 2004

ขอแสดงความยินดีกับ The Aerodians และทีมงาน QMS เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการ
ขอการรับรองระบบมาตรฐานสากล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001-2004
จนประสบความสำเร็จ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจาก Intertek Industry and
Certification Services (Thailand) Limited

ซึ่งพนักงานทุกท่านต่างให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือตามข้อกำหนด และรักษามาตรฐานดังกล่าว
และถือเป็นนโยบายคุณภาพหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เรา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง