ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมขาย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2 ทีมขาย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2
กับหลักสูตร "การสร้าง และการพัฒนาทีมขายอย่างมีประสิทธิ์ผล"

แอโรฯ นำเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน OPEN HOUSE 2012 เปิดบ้านปูนเอเชีย แอโรฯ นำเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน OPEN HOUSE 2012 เปิดบ้านปูนเอเชีย
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด นำเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก เข้าร่วมจัดแสดงในงาน OPEN HOUSE 2012 เปิดบ้านปูนเอเชีย

ฝ่ายขาย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำ BIZ PLAN 2013 ฝ่ายขาย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำ BIZ PLAN 2013
เพื่อเป็นการระดมสมอง จัดทำแผนกลยุทธ์งานขายสำหรับปี 2556 และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน

Thank you for your participation in METALEX Thailand 2012	Thank you for your participation in METALEX Thailand 2012
Regarding to 'Metalex 2012' exhibition at BITEC Bangna during November
21st - 24th, 2012 which successfully passed.

แอโรฟลูอิด มุ่งมั่น พัฒนา เข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO  14001:2004 แอโรฟลูอิด มุ่งมั่น พัฒนา เข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
เพื่อแสดงความมุ่งมั่น และสอดคล้องรับกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูงในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และนำองค์กรมุ่งสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีที่บู๊ธของ กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด ภายในงาน SCG MAINTENANCE INNOTECH 2012 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีที่บู๊ธของ กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด ภายในงาน SCG MAINTENANCE INNOTECH 2012
กลุ่มบริษัทแอโรฟลูอิด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชม เทคโนโลยีด้านไฮดรอลิค และ นิวแมติก รวมถึงการเข้าสัมมนาในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการตรวจสอบสภาวะน้ำมัน

Thank you for your participation in Sugar Asia 2012 Thank you for your participation in Sugar Asia 2012
Regarding to 'Sugar Asia 2012' exhibition at Queen Sirikit Nationnal Convention Center
Bangkok Thailand. During May 16th-17th, 2012 which successfully passed.

Thank you for your participation in METALEX Thailand 2011 Thank you for your participation in METALEX Thailand 2011
Regarding to 'Metalex 2011' exhibition at BITEC Bangna during December 21st - 24th, 2011 which successfully passed.

กลุ่มบริษัทแอโรฟลูอิดร่วมนำเทคโนโลยีด้านไฮดรอลิค และนิวแมติกออกงาน  INTERMACH 2011 กลุ่มบริษัทแอโรฟลูอิดร่วมนำเทคโนโลยีด้านไฮดรอลิค และนิวแมติกออกงาน INTERMACH 2011
เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค นิวแมติก และออโตเมชั่น และผู้ให้บริการร่วมออกงาน แสดงสินค้าอินเตอร์แมค 2011


Pages: Prev. 1 2 All