ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 และมอบทุนการศึกษา กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 และมอบทุนการศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย ณ.นครนายก

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะท่านอาจารย์ฯ เข้าเยี่ยมชมบริษัทแอโรฟลูอิด จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ

CSR : มอบของขวัญเนื่องในวโรกาสวันคนพิการสากล CSR : มอบของขวัญเนื่องในวโรกาสวันคนพิการสากล
ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทแอโรฟลูอิด และมูลนิธิเคี้ยงล้ง เพ็กจู เพื่อการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันคนพิการสากล


ปฏิทินกิจกรรม

February 2019

Previous month       Previous year

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

METALEX THAILAND 2016
วัน/เวลา:  METALEX THAILAND 2016
สถานที่:  at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Assembly & Automation 2016
วัน/เวลา:  22-25 June 2016
สถานที่:  at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

วันกิจกรรมบริษัท
วัน/เวลา:  25 ธันวาคม 2558
สถานที่:  บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด

In-House Training : State Railway of Thailand
วัน/เวลา:  8 กรกฎาคม 2558
สถานที่:  ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์เชิงรุก จ.ปทุมธานี

In-House Training : State Railway of Thailand
วัน/เวลา:  25 มิถุนายน 2558
สถานที่:  ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์เชิงรุก จ.ปทุมธานี