ร่วมงานกับเรา

Jobs & Careers in Aerofluid Co., Ltd.กลุ่มบริษัท แอโรฟลอิด จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค, นิวแมติกส์ และออโตเมชั่นแบรนด์ชั้นนำพร้อมทีมงานผู้ชำนาญการ สำหรับกระบวนการผลิตในทุกภาคอุตสาหกรรม ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ ที่มุ่งพัฒนา และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ท่านสามารถเลือกวิธีการสมัครงานได้ดังนี้

 1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยกดที่ปุ่ม "APPLY NOW" ตรงด้านขวาของตำแหน่งงานว่าง
 2. สมัครผ่าน email โดย download แบบฟอร์มที่นี่ และกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนส่ง email มาที่ recruit@aerofluid.com
 3. สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่าง

  ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
  169/4, 169/5 ม.1 ถ.รังสิต - นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
  โทรศัพท์: 02-5772999 ต่อ 105
  อีเมล์: recruit@aerofluid.com

ตำแหน่งงานว่าง

Officer

Software Development

รายละเอียดงาน
1.งานพัฒนาโปรแกรม Application & Web Appilcation (เขียนโปรแกรม)
2.ทำการออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้รวมถึงการพัฒนาระบบ
3.งานสำรองข้อมูลต่างๆ ตามแผนงาน
4.บริหารจัดการ E-mail ,Domain / Hosting
5.บริหารจัดการ Web Site บริษัทในเครือ
6.ดูแล ประสานงานระบบ ERP 
คุณสมบัติ
1.  เพศชาย/หญิง  อายุ  25 - 38  ปี
2.  วุฒิปริญญาตรี  สาขา คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3.  มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาแอพลิเคชั่น อย่างน้อย 1 ปี
4.  สามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP/.NET/JAVA
5.  มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
6.  มีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

Secretary to MD

Qualifications:
 1. Female and age not over 35 years
 2. Bachelor's Degree or master Business administration or any related fields
 3. At least 5 years’ experience as a Secretary to executive
 4. Good personality and smart, mature, positive attitude, enthusiastic, meticulous and optimistic
 5. Able to work under pressure and strong communication skills
 6. Good command of spoken and written English language and computer MS office skill

Oversea Purchasing Officer

Qualifications:
 1. Male or Female and age not over 35 years
 2. Bachelor's Degree in Business Administration ,Computer or related field
 3. At least 2 years working experience in purchasing
 4. Have the ability to negotiate as well.
 5. Good written and spoken communication English language and computer MS office skill

Sales & Service Engineering

Sales Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่ คลอง 7 ธัญบุรี)

Qualifications:-
 • Male or Female and age not over 40 years
 • Bachelor's Degree or master Mechanical engineering ,Electrical Engineering or related fields
 • At least 2 years working experience in sales engineer function
 • Good personality and smart, positive attitude, enthusiastic, meticulous and Immediate problem can be solved as well.
 • Good personality and teamwork
 • A car And can travel to another province
 • Good written and spoken communication English language and computer MS office skill

Sales Representative (ประจำที่สาขาเชียงกง)

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานเชียงกง  (คลอง 1 คลองหลวง) ตรงข้าง ม.กรุงเทพฯ
 • คุณสมบัติ
  • จบ ปวส.- ป.ตรี  สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
  • มีมนุษยสัมพันดี ,มีทักษะทางด้านการเจรจา
  • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค

ช่าง CNC / MC

คุณสมบัติ
 • จบ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์, ช่างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเดินเครื่องจักร
 2. ปฏิบัติงานกลึง CNC และอื่นๆ ตามขั้นตอน/ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานที่กำหนด
 3. แก้ไขงานที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและตรงตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 4. ให้ข้อมูลและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 5. ทำความเข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติงานก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง
 6. บันทึกรายละเอียด/รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 7. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ
 8. ฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 9. เสนอแนะวิธีการทำงาน การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
 10. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและกฎระเบียบ ข้อบังคับและระบบต่างๆ ของบริษัทโดยเคร่งครัด

ช่างเชื่อม

คุณสมบัติ
 • จบ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์, ช่างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเดินเครื่องจักร
 2. ปฏิบัติงานกลึง และอื่นๆ ตามขั้นตอน/ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานที่กำหนด
 3. แก้ไขงานที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและตรงตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 4. ให้ข้อมูลและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 5. ทำความเข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติงานก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง
 6. บันทึกรายละเอียด/รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 7. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ
 8. ฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 9. เสนอแนะวิธีการทำงาน การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
 10. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและกฎระเบียบ ข้อบังคับและระบบต่างๆ ของบริษัทโดยเคร่งครัด