เกี่ยวกับเรา

Exceeds The Solution Provider, We Provide
The Know-How through Learning Organization via
Systems Integration and Services


คณะผู้บริหาร

Mr. Kritsda Ukarapattayakul
ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล
CEO & Managing Director

Mr. Somkiat    Emchaeng
คุณ สมเกียรติ เอมแจ้ง
GM & Engineer Manager

Mr. Kasem  Chantadet
คุณ เกษม จันทเดช
Sales & Service Manager

Mr. Prasit   Tubsoontorn
คุณ ประสิทธิ์ ทัพสุนทร
Sales Manager

Mr. Kachin  Klainin
คุณ คชินทร์ คล้ายนิล
Sales & Marketing Manager

Mr. Shu-Ek Susumrit
คุณ ชูเอก สุสัมฤทธิ์
General Manager