เกี่ยวกับเรา

Exceeds The Solution Provider, We Provide
The Know-How through Learning Organization via
Systems Integration and Services


ทีมที่ปรึกษา

Narong  Varongkriengkrai
รศ.ณรงค์ วรงค์เกียงไกร
Consultant

Surapol  Raadnui
รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย
Consultant

Mr. Kritthong  Sriboonruang
อาจารย์กริชทอง ศรีบุญเรือง
Consultant

Dr. Preerawat  Somnuk
ดร.พีระวัฒน์ สมนึก
Consultant

Mr. Narong  Toncheevawong
อาจารย์ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
Consultant

Dr.Piyachai Chantrawongphaisal
ดร.ปิยชัย จันทรวงศ์ไพศาล
Consultant