เกี่ยวกับเรา

Exceeds The Solution Provider, We Provide
The Know-How through Learning Organization via
Systems Integration and Services


ความเป็นมา

แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธาน และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง จากการทำธุรกิจสายไฮดรอลิคเป็นหลัก ต่อมาจึงได้มีการขยายธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ ไฮดรอลิค แบรนด์ชั้นนำหลายยี่ห้อ และเจริญก้าวหน้าสู่การให้บริการงานสร้างระบบ และซ่อมบำรุงไฮดรอลิค, นิวแมติกแบบครบวงจร รวมถึงการบริหารด้านการจัดอบรมให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และยืดอายุไขของเครื่องจักร ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการที่ประจำอยู่กว่า 7 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

กว่า 2 ทศวรรตบนเส้นทางธุรกิจไฮดรอลิค กลุ่มบริษัทแอโรฟลูอิด ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา ด้วยเราเชื่อมั่นว่า

" รากฐานที่แข็งแกร่ง จะทำให้ก้าวปีที่ 20 ของกลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด
และนับจากนี้ต่อไป ยังคงเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป"

 • 2012

  ปี 2012 (2555)

  ขยายสาขาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มอีก 1 สาขาที่จังหวัดชลบุรี และเปิดโชว์รูมแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติที่เซียงกง รังสิต

 • 2008-2011

  ปี 2011 (2554)

  เริ่มก่อตั้ง บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  จากนั้นก่อตั้ง บริษัท แคนมานน์ ออโตเมชั่น แอนด์ โรบอท โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานด้านระบบอัตโนมัติ และบริษัท เค เอ็น ที พีเอ็ม แอนด์ คอนซัลเทนท์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รับงานเกี่ยวกับงานโปรเจค และรับงานที่ปรึกษาโครงการ

  ปี 2010 (2553)

  ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความเป็นประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

  ปี 2009 (2552)

  ขยายกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยการเปิดร้านกาแฟ First Cup และร้านสะดวกซื้อ
  108 Shop เพื่อให้บริการกับลูกค้าอพาร์ทเม้นท์ และบุคคลทั่วไป

  ปี 2008 (2551)

  เริ่มขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ด้วยการก่อตั้ง บริษัท ที เอ็ส เค ไฮดรอลิค แอนด์ นิวแมติก เซอร์วิส จำกัด ขึ้นที่ประเทศเวียตนาม

 • 2004-2007

  ปี 2007 (2550)

  จากความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน จึงเริ่มจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภายใต้ชื่อ "ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก" ให้บริการจัดอบรมทั้งหลักสูตร Public Training และ In-House Training อย่างเป็นทางการ

  ปี 2006 (2549)

  ขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สู่การขยายอพาร์ตเม้นท์ภายใต้ชื่อ Canal View ตึกที่ 2-5

  ปี 2005 (2548)

  เริ่มทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรก โดยเริ่มจากการสร้างอพาร์ตเม้นท์ภายใต้ชื่อ Canal View บริหารงานโดยบริษัท วิระดา อินเตอร์โฮดิง จำกัด

  ปี 2004 (2547)

  เริ่มก่อตั้งบริษัท ที.วี.เค พลาสเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้บริการงานสร้างเครื่องพิมพ์ ทุกรูปแบบ อาทิ แบบเรียบ, แบบวงกลม, แบบวงรี, ทรงกระบอก และทรงถังสี เป็นต้น

 • 2000-2003

  ปี 2003 (2546)

  จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต อาทิ REXROTH, SAUER DANFOSS DAIKIN และ HAWE บนพื้นที่กว่า 800 ตร.ม.ให้บริการตรวจสอบ, ซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฮดรอลิคทั้งในศูนย์ซ่อม และนอกสถานที่

  ปี 2002 (2545)

  เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรภาคอุตสาหกรรม จึงได้เข้าร่วม "โครงการบันทึกความร่วมมือเครือข่าย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมระหว่าง บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน "

  ปี 2001 (2544)

  ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิค จึงได้จัดตั้งแผนก OIL SERVICE ให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมันมาวิเคราะห์หาชนิดของสิ่งสกปรก อันจะนำไปสู่การป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่ระบบไฮดรอลิคต่อไป

  ปี 2000 (2543)

  บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เข้าสู่ระบบคุณภาพการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ภายใต้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002

 • 1996-1999

  ปี 1999 (2542)

  เริ่มสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง ภายใต้ชื่อ HYAIR

  ปี 1998 (2541)

  เริ่มก่อตั้ง บริษัท อาร์โก้ แอโรเท็คทรอนิคส์ จำกัด ดูแลสินค้ากลุ่มนิวเมติกส์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ และลีเนียโมชั่นยี่ห้อ REXROTH รายเดียวในประเทศไทย

  ปี 1997 (2540)

  เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทลด ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ แต่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลดพนักงานแต่อย่างใด หากแต่ได้เพิ่มศักยภาพทางการค้า โดยได้รับการ แต่งตั้งเป็น ศูนย์บริการมาตรฐาน สำหรับ RICE HARVESTER ที่ใหญ่ที่สุด

  ปี 1996 (2539)

  เริ่มก่อตั้ง บริษัท วิรดาอินเตอร์โฮลดิง จำกัด ให้ดูแลธุรกิจสายไฮดรอลิค และลูกค้าผู้สร้างเครื่องฉีดพลาสติก อาทิ บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด รวมถึง การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไฮดรอลิคยี่ห้อ HYDAC, SAUER SUNSTAND, MANNESMANN REXROTH PNEUMATIC

 • 1992-1995

  ปี 1995 (2538)

  เริ่มก่อตั้งสาขา เพื่อรองรับลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเริ่มจากเขตพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อ บริษัท แอโรฟลูอิด ระยอง จำกัด จากนั้น เริ่มขยายสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ภายใต้ชื่อ บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด

  รวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไฮดรอลิค ยี่ห้อ MANNESSMAN REXROTH เพื่อขยายเข้าสู่ กลุ่มลูกค้า ผู้สร้างเครื่องฉีด และเครื่องเป่าพลาสติก

  ปี 1994 (2537)

  เริ่มก่อตั้งโรงงาน เพื่อรับงานออกแบบ และสร้างระบบไฮดรอลิค ภายใต้ชื่อ
  บริษัท แอโรไฮโดรเท็ค จำกัด และนำเข้าอุปกรณ์ไฮดรอลิค แบรนด์ชั้นนำของโลกอย่าง OLEAR โดย MR.MARK KEEN และยี่ห้อ HAWE เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ และพลาสติกเป็นหลัก

  ปี 1993 (2536)

  เริ่มก่อตั้งบริษัทในเครือบริษัทแรกภายใต้ชื่อ บริษัท ไฮโดรไลน์ จำกัด และเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย ให้กับสินค้าไฮดรอลิค ยี่ห้อ NORTHMAN และHAGGLUND DENISON

  ปี 1992 (2535)

  บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ร่วมกับ บริษัท วิวัฒน์กล จำกัด ได้เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับไฮดรอลิค โดยมีลูกค้าหลักที่สำคัญ คือ บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท สยามโทเน่ จำกัด, บริษัท เฟมเทค จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย

 • ปี 2012 (2555)

  ขยายสาขาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มอีก 1 สาขาที่จังหวัดชลบุรี และเปิดโชว์รูมแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติที่เซียงกง รังสิต
 • ปี 2011 (2554)

  เริ่มก่อตั้ง บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  จากนั้นก่อตั้ง บริษัท แคนมานน์ ออโตเมชั่น แอนด์ โรบอท โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานด้านระบบอัตโนมัติ และบริษัท เค เอ็น ที พีเอ็ม แอนด์ คอนซัลเทนท์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รับงานเกี่ยวกับงานโปรเจค และรับงานที่ปรึกษาโครงการ
 • ปี 2010 (2553)

  ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความเป็นประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
 • ปี 2009 (2552)

  ขยายกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยการเปิดร้านกาแฟ First Cup และร้านสะดวกซื้อ
  108 Shop เพื่อให้บริการกับลูกค้าอพาร์ทเม้นท์ และบุคคลทั่วไป
 • ปี 2008 (2551)

  เริ่มขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ด้วยการก่อตั้ง บริษัท ที เอ็ส เค ไฮดรอลิค แอนด์ นิวแมติก เซอร์วิส จำกัด ขึ้นที่ประเทศเวียตนาม
 • ปี 2007 (2550)

  จากความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน จึงเริ่มจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภายใต้ชื่อ "ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก" ให้บริการจัดอบรมทั้งหลักสูตร Public Training และ In-House Training อย่างเป็นทางการ
 • ปี 2006 (2549)

  ขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สู่การขยายอพาร์ตเม้นท์ภายใต้ชื่อ Canal View  ตึกที่ 2-5
 • ปี 2005 (2548)

  เริ่มทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรก โดยเริ่มจากการสร้างอพาร์ตเม้นท์ภายใต้ชื่อ Canal View บริหารงานโดยบริษัท วิระดา อินเตอร์โฮดิง จำกัด
 • ปี 2004 (2547)

  เริ่มก่อตั้งบริษัท ที.วี.เค พลาสเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้บริการงานสร้างเครื่องพิมพ์ ทุกรูปแบบ อาทิ แบบเรียบ, แบบวงกลม, แบบวงรี, ทรงกระบอก และทรงถังสี เป็นต้น
 • ปี 2003 (2546)

  จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต อาทิ REXROTH, SAUER DANFOSS DAIKIN และ HAWE บนพื้นที่กว่า 800 ตร.ม.ให้บริการตรวจสอบ, ซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฮดรอลิคทั้งในศูนย์ซ่อม และนอกสถานที่
 • ปี 2002 (2545)

  เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรภาคอุตสาหกรรม จึงได้เข้าร่วม "โครงการบันทึกความร่วมมือเครือข่าย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมระหว่าง บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน "
 • ปี 2001 (2544)

  ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิค จึงได้จัดตั้งแผนก OIL SERVICE ให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมันมาวิเคราะห์หาชนิดของสิ่งสกปรก อันจะนำไปสู่การป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่ระบบไฮดรอลิคต่อไป
 • ปี 2000 (2543)

  บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เข้าสู่ระบบคุณภาพการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ภายใต้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002
 • ปี 1999 (2542)

  เริ่มสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง ภายใต้ชื่อ HYAIR
 • ปี 1998 (2541)

  เริ่มก่อตั้ง บริษัท อาร์โก้ แอโรเท็คทรอนิคส์ จำกัด ดูแลสินค้ากลุ่มนิวเมติกส์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง     ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ และลีเนียโมชั่นยี่ห้อ REXROTH รายเดียวในประเทศไทย
 • ปี 1997 (2540)

  เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทลด ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ แต่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลดพนักงานแต่อย่างใด หากแต่ได้เพิ่มศักยภาพทางการค้า โดยได้รับการ แต่งตั้งเป็น ศูนย์บริการมาตรฐาน สำหรับ RICE HARVESTER ที่ใหญ่ที่สุด
 • ปี 1996 (2539)

  เริ่มก่อตั้ง บริษัท วิรดาอินเตอร์โฮลดิง จำกัด ให้ดูแลธุรกิจสายไฮดรอลิค และลูกค้าผู้สร้างเครื่องฉีดพลาสติก อาทิ  บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด รวมถึง การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไฮดรอลิคยี่ห้อ HYDAC, SAUER SUNSTAND, MANNESMANN REXROTH PNEUMATIC
 • ปี 1995 (2538)

  เริ่มก่อตั้งสาขา เพื่อรองรับลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเริ่มจากเขตพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อ บริษัท แอโรฟลูอิด ระยอง จำกัด จากนั้น เริ่มขยายสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ภายใต้ชื่อ บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด

  รวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไฮดรอลิค ยี่ห้อ MANNESSMAN REXROTH เพื่อขยายเข้าสู่ กลุ่มลูกค้า ผู้สร้างเครื่องฉีด และเครื่องเป่าพลาสติก
 • ปี 1994 (2537)

  เริ่มก่อตั้งโรงงาน เพื่อรับงานออกแบบ และสร้างระบบไฮดรอลิค ภายใต้ชื่อ
  บริษัท แอโรไฮโดรเท็ค จำกัด และนำเข้าอุปกรณ์ไฮดรอลิค แบรนด์ชั้นนำของโลกอย่าง OLEAR โดย MR.MARK KEEN และยี่ห้อ HAWE เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ และพลาสติกเป็นหลัก
 • ปี 1993 (2536)

  เริ่มก่อตั้งบริษัทในเครือบริษัทแรกภายใต้ชื่อ บริษัท ไฮโดรไลน์ จำกัด  และเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย ให้กับสินค้าไฮดรอลิค ยี่ห้อ NORTHMAN และHAGGLUND DENISON
 • ปี 1992 (2535)

  บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ร่วมกับ บริษัท วิวัฒน์กล จำกัด ได้เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับไฮดรอลิค โดยมีลูกค้าหลักที่สำคัญ คือ บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท สยามโทเน่ จำกัด, บริษัท เฟมเทค จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย