News & Activity

News Release & Event Calendar


News Release

แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง บจก เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ 10/02/2019 แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง บจก เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ
แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมกับ บ.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (CPAC Construction Solution) เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ

พิธีเปลี่ยนศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับบริษัทฯ และพนักงานกลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด 03/22/2019 พิธีเปลี่ยนศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับบริษัทฯ และพนักงานกลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด

กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 และมอบทุนการศึกษา กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 และมอบทุนการศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย ณ.นครนายก

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะท่านอาจารย์ฯ เข้าเยี่ยมชมบริษัทแอโรฟลูอิด จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ

CSR : มอบของขวัญเนื่องในวโรกาสวันคนพิการสากล CSR : มอบของขวัญเนื่องในวโรกาสวันคนพิการสากล
ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทแอโรฟลูอิด และมูลนิธิเคี้ยงล้ง เพ็กจู เพื่อการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันคนพิการสากล

บริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา บริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา

กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
    12 สิงหา มหาราชินี    ฑีฆายุกา  โหตุ  มหาราชินี             

          ดินและน้ำ   ลมและฟ้า   ป่าและเขา
          รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่
          ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล
          เพื่อมอบแก่หลานแหลนไทยไปชั่วกาล

กิจกรรม ARF SAFETY DAY2015 กิจกรรม ARF SAFETY DAY2015
  แอโรปลอดภัย       สร้างระเบียบด้วยวินัย
คิดก่อนทำจำใส่ใจ   สร้างความปลอดภัยด้วยจิตสำนึก

กิจกรรม "แสงเทียนส่องทางเทศกาลวันเข้าพรรษาปี58" กิจกรรม "แสงเทียนส่องทางเทศกาลวันเข้าพรรษาปี58"
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558  ผู้บริหารและพนักงานบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

กิจกรรม การแข่งขันกีฬา The Aerodian Game ครั้งที่2 กิจกรรม การแข่งขันกีฬา The Aerodian Game ครั้งที่2

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์ปี58 บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์ปี58
10 เมษายน 2558  เทศกาลวันสงกรานต์

สรงน้ำพระ     ขอพรผู้ใหญ่      เย็นกายสบายใจ
สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสประจำปี2557 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสประจำปี2557
25 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป จัดให้มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาส 

กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 12/05/2014 กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา
5 ธันวาคม 2557  วันพ่อแห่งชาติ  ทีฆายุกาโหตุ  มหาราชา  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

กิจกรรม  การแข่งขันกีฬา The Aerodian Game2014 กิจกรรม การแข่งขันกีฬา The Aerodian Game2014

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่3 บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่3
ขอแสดงความยินดีกับบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ที่ได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่3 

กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2557) กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2557)

12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ฝ่ายพัฒนาบุคคลกร จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายพัฒนาบุคคลกร จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเร็วๆ นี้ฝ่ายพัฒนาบุคคลกร บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างทัศนะคติให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน


แอโรฟลูอิด ได้รับการรับรองระบบมาตราฐานสากล ISO 14001 : 2004 แอโรฟลูอิด ได้รับการรับรองระบบมาตราฐานสากล ISO 14001 : 2004
ขอแสดงความยินดีกับ The Aerodians และทีมงาน QMS เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการ
ขอการรับรองระบบมาตรฐานสากล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001-2004

กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิดกรู๊ป ร่วมออกงานแสดงสินค้ากับ Thailand Business Pages กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิดกรู๊ป ร่วมออกงานแสดงสินค้ากับ Thailand Business Pages

AEROFLUID GROUP ร่วมออกงานแสดงสินค้า METALEX THAILAND 2013 AEROFLUID GROUP ร่วมออกงานแสดงสินค้า METALEX THAILAND 2013
เมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มบริิษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ได้ร่วมออกงานแสดงสินค้า METALEX THAILAND 2013 โดยนำผลิตภัณฑด้านไฮดอรลิค นิวแมติกส์ และออโตเมชั่น แบบชั่นนำ ร่วมแสดงครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากหลายหลายอุตสาหกรรม ณ ศูนย์การประชุมนิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา


Pages: 1 2 Next All